facebook pixel

INVESTICIJE

Nakup naložbene nepremičnine, ki mesečno prinaša dohodek iz naslova najemnin. Kupec po nakupu nepremičnine za njo skrbi sam ter jo po lastni volji upravlja. Nepremičnina omogoča reden donos, ki je predviden že ob samem nakupu.

ico person

Za koga?

Nakup nepremičnine brez upravljanja je primeren za vsakogar, ki si želi varnega in stalnega donosa, vendar želi z objektom in najemniki upravljati sam.

ico plus-big

Prednosti

Pred nakupom je pridobljena vsa potrebna dokumentacija, ki je pogoj za varen nakup. Priskrbimo vam investicijsko analizo, temeljit pravni pregled nepremičnine ter vso  drugo potrebno dokumentacijo, ki jo dobite na enem mestu.

Donos je natančno izračunan že ob samem nakupu nepremičnine in predstavljen v investicijski analizi.

ico stairs

Koraki

Nakup se začne z uvodnim sestankom ter ogledom in izbiro nepremičnin v istem tednu. Po zaključku tedna, je za izvedbo nakupa potreben cca en mesec, vendar fizična prisotnost vlagatelja ni več potrebna. Celotno razdelana časovnica je predstavljena v prilogi.

pdf-text KORAKI NAKUPA

Stroški

Vstopni stroški
  • 4% od vrednosti nakupa
  • notarske storitve,sodne takse , sestava prodajne pogodbe in primopredaja
Mesečni stroški/